เอกสารก่อนปี 2545 มีเฉพาะบทคัดย่อเท่านั้น

Thailand Tourism Research Database

4034 records found
Document ID▲Title in ThaiResearcherNumber of PagesPublisherYear of PublicationTypeOn Bookshelf
ACU0200
Integrating Project-Based Learning in an English Language Tourism Classroom in a Thai University
  • jantima simpson
  • 316Australian Catholic University2554/2011วิทยานิพนธ์ / ThesisOFF
    ADU0001
    An Integrated Approach to Sustainable Management of Reef-Based Scuba Dive Tourism: A Case Study of Koh Tao; Thailand
  • Panwad Wongthong
  • 215The University of Adelaide, South Australia2556/2013วิทยานิพนธ์ / ThesisOFF
    AIT0001
    Energy use in the tourism industry of Thailand
  • Littee Kitpipit
  • 74Asian Institute of Technology2550/2007วิทยานิพนธ์ / ThesisOFF
    AIT0002
    A framework for home stay business websites
  • Lerluck Kuerklung
  • 51Asian Institute of Technology2549/2006วิทยานิพนธ์ / ThesisOFF
    AIT0003
    Visitors perception of environmental impact induced by tourism and their willingness to pay to prese
  • Pisit Tuntipisitkul
  • 79Asian Institute of Technology2555/2012วิทยานิพนธ์ / ThesisOFF
    AIT0004
    Baseline study for ecotourism development in Mae Hong Son : final mission report by Thailand Community Based Tourism Institute
  • Thailand Community Based Tourism Institute
  • 158Asian Institute of Technology2554/2011งานวิจัย / ResearchOFF
    AIT0005
    Ecologically sensitive development of new tourism destinations in the Greater Mekong sub-region
  • Dararat Khamchiangta
  • 99Asian Institute of Technology2554/2011วิทยานิพนธ์ / ThesisOFF
    AIT0006
    Tourism experts' and residents' attitudes; perception and support for sustainable tourism development
  • Virut Kitnuntaviwat
  • 137Asian Institute of Technology2552/2009วิทยานิพนธ์ / ThesisOFF
    AIT0007
    Intelligent walking tour system : a system that enhances the services for mobile tourism
  • Maskey Samrat Shakti
  • 50Asian Institute of Technology2551/2008วิทยานิพนธ์ / ThesisOFF
    AIT0008
    Community participation in local tourism development planning in Thailand : a case study of KohSamui
  • KannapaPongponrat
  • 314Asian Institute of Technology2550/2007วิทยานิพนธ์ / ThesisOFF
    AIT0009
    Tourism for pro-poor and sustainable growth : economic analysis of tourism projects
  • Lin Tun
  • Franklin D. De Guzman
  • 43Asian Institute of Technology2550/2007งานวิจัย / ResearchOFF
    AIT0010
    Towards sustainable tourism development in coastal areas case study from Thailand
  • KhovKuong
  • 116Asian Institute of Technology2547/2004วิทยานิพนธ์ / ThesisOFF
    AIT0011
    Thai Traveller’s Perspectives toward the Internet and Electronic Commerce
  • Nampol Laprawit
  • NoneAsian Institute of Technology2543/2000วิทยานิพนธ์ / ThesisOFF
    AIT0012
    E – commerce for Package Tour Operators in Thailand
  • Preeda Limchanapa
  • NoneAsian Institute of Technology2543/2000วิทยานิพนธ์ / ThesisOFF
    AIT0013
    A proposed Strategic Planning Approach for Sustainable Tourism Development for Yala Municipality ;Thailand
  • Leng Bunlong
  • NoneAsian Institute of Technology2543/2000วิทยานิพนธ์ / ThesisOFF
    AIT0014
    The Contribution of Tourism to the Economy of Thailand
  • Vilailuck Limnarong
  • NoneAsian Institute of Technology2542/1999วิทยานิพนธ์ / ThesisOFF
    ARU0001
    การดำเนินธุรกิจท่องเที่ยวและการบริหารจัดการปางช้างที่มีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  • ดนุพล สกุลสุขมงคล
  • 275มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา2555/2012การศึกษาอิสระ / Independent StudyOFF
    ARU0002
    ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  • ธารทอง โกมลวานิช
  • 208มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา2555/2012การศึกษาอิสระ / Independent StudyOFF
    ARU0003
    พฤติกรรมและความประทับใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสุพรรณบุรี
  • สุนารถ จุ้ยสถิตย์
  • 298มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา2555/2012การศึกษาอิสระ / Independent StudyOFF
    ARU0004
    การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
  • อิศเรศร์ ไชยะ
  • 200มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา2553/2010การศึกษาอิสระ / Independent StudyOFF