เอกสารก่อนปี 2545 มีเฉพาะบทคัดย่อเท่านั้น

Thailand Tourism Research Database

4122 records found
Document ID▲Title in ThaiResearcherNumber of PagesPublisherYear of PublicationTypeOn Bookshelf
ACU0200
Integrating Project-Based Learning in an English Language Tourism Classroom in a Thai University
 • jantima simpson
 • 316Australian Catholic University2554/2011วิทยานิพนธ์ / ThesisOFF
  ADU0001
  An Integrated Approach to Sustainable Management of Reef-Based Scuba Dive Tourism: A Case Study of Koh Tao; Thailand
 • Panwad Wongthong
 • 215The University of Adelaide, South Australia2556/2013วิทยานิพนธ์ / ThesisOFF
  AIT0001
  Energy use in the tourism industry of Thailand
 • Littee Kitpipit
 • 74Asian Institute of Technology2550/2007วิทยานิพนธ์ / ThesisOFF
  AIT0002
  A framework for home stay business websites
 • Lerluck Kuerklung
 • 51Asian Institute of Technology2549/2006วิทยานิพนธ์ / ThesisOFF
  AIT0003
  Visitors perception of environmental impact induced by tourism and their willingness to pay to prese
 • Pisit Tuntipisitkul
 • 79Asian Institute of Technology2555/2012วิทยานิพนธ์ / ThesisOFF
  AIT0004
  Baseline study for ecotourism development in Mae Hong Son : final mission report by Thailand Community Based Tourism Institute
 • Thailand Community Based Tourism Institute
 • 158Asian Institute of Technology2554/2011งานวิจัย / ResearchOFF
  AIT0005
  Ecologically sensitive development of new tourism destinations in the Greater Mekong sub-region
 • Dararat Khamchiangta
 • 99Asian Institute of Technology2554/2011วิทยานิพนธ์ / ThesisOFF
  AIT0006
  Tourism experts' and residents' attitudes; perception and support for sustainable tourism development
 • Virut Kitnuntaviwat
 • 137Asian Institute of Technology2552/2009วิทยานิพนธ์ / ThesisOFF
  AIT0007
  Intelligent walking tour system : a system that enhances the services for mobile tourism
 • Maskey Samrat Shakti
 • 50Asian Institute of Technology2551/2008วิทยานิพนธ์ / ThesisOFF
  AIT0008
  Community participation in local tourism development planning in Thailand : a case study of KohSamui
 • KannapaPongponrat
 • 314Asian Institute of Technology2550/2007วิทยานิพนธ์ / ThesisOFF
  AIT0009
  Tourism for pro-poor and sustainable growth : economic analysis of tourism projects
 • Lin Tun
 • Franklin D. De Guzman
 • 43Asian Institute of Technology2550/2007งานวิจัย / ResearchOFF
  AIT0010
  Towards sustainable tourism development in coastal areas case study from Thailand
 • KhovKuong
 • 116Asian Institute of Technology2547/2004วิทยานิพนธ์ / ThesisOFF
  AIT0011
  Thai Traveller’s Perspectives toward the Internet and Electronic Commerce
 • Nampol Laprawit
 • NoneAsian Institute of Technology2543/2000วิทยานิพนธ์ / ThesisOFF
  AIT0012
  E – commerce for Package Tour Operators in Thailand
 • Preeda Limchanapa
 • NoneAsian Institute of Technology2543/2000วิทยานิพนธ์ / ThesisOFF
  AIT0013
  A proposed Strategic Planning Approach for Sustainable Tourism Development for Yala Municipality ;Thailand
 • Leng Bunlong
 • NoneAsian Institute of Technology2543/2000วิทยานิพนธ์ / ThesisOFF
  AIT0014
  The Contribution of Tourism to the Economy of Thailand
 • Vilailuck Limnarong
 • NoneAsian Institute of Technology2542/1999วิทยานิพนธ์ / ThesisOFF
  ARU0001
  การดำเนินธุรกิจท่องเที่ยวและการบริหารจัดการปางช้างที่มีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ดนุพล สกุลสุขมงคล
 • 275มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา2555/2012การศึกษาอิสระ / Independent StudyOFF
  ARU0002
  ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ธารทอง โกมลวานิช
 • 208มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา2555/2012การศึกษาอิสระ / Independent StudyOFF
  ARU0003
  พฤติกรรมและความประทับใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสุพรรณบุรี
 • สุนารถ จุ้ยสถิตย์
 • 298มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา2555/2012การศึกษาอิสระ / Independent StudyOFF
  ARU0004
  การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 • อิศเรศร์ ไชยะ
 • 200มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา2553/2010การศึกษาอิสระ / Independent StudyOFF