แผนที่ และการเดินทาง

ห้องสมุดท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ชั้น M เลขที่ 1600 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 0 2250 5500 ต่อ 2180, 2170-74
โทรสาร 0 2652 8270

E-Mail : library@tat.or.th
การเดินทาง

  • ทางเรือ คลองแสนแสบ ขึ้นท่าเรืออโศก
  • ทางรถโดยสารประจำทาง สาย 11, 23, 38, 58, 60, 72, 93, 99, 113, 556
  • รถไฟฟ้า MRT ขี้นสถานีเพชรบุรี