ฐานข้อมูลงานวิจัยด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย

รวบรวมงานวิจัยและผลงานวิชาการด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย
จากมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ที่ตีพิมพ์ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๕๗

และจัดทำในรูปแบบฐานข้อมูล นำเสนอทั้งบทคัดย่อ และฉบับเต็ม

loading...
loading...
loading...

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท)

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ดำเนินการประชาสัมพันธ์และให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย ส่งเสริมนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติให้ได้มีโอกาสสัมผัสแหล่งท่องเที่ยวที่น่าประทับใจทั่วประเทศไทย ดำเนินการศึกษาและกำหนดแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและร่วมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในด้านการท่องเที่ยว

ห้องสมุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

TAT supplies information and data on tourist areas to the public, publicizes Thailand with the intention of encouraging both Thai and international tourists to travel in and around Thailand, conducts studies to set development plans for tourist destinations, and co-operates with and supports the production and development of personnel in the field of tourism.

โฆษณาการท่องเที่ยวไทย

ข้อมูลการติดต่อห้องสมุทการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

  • +66 2250 5500 : 2180, 2170-74
  • +66 2652 8270
  • library@tat.or.th
  • ชั้น M เลขที่ 1600
    ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน
    เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

Statistic

Statistic Since OCT 2017

View Research : 4,352.00
Download Fulltext : 2,228.00